3.1 Zoetermeer
Transcripties van en een index op de morgenboeken van Zoetermeer. Zoetermeer viel geheel onder het Hoogheemraadschap van Rijnland. De morgenboeken uit het Stadsarchief en die uit het Oud Archief Rijnland hebben daarom betrekking op het gehele ambacht.

3.2 Zegwaart
Transcripties van de morgenboeken van Zegwaart. Zegwaart bestond uit drie gebieden, van west naar oost: Buitenweg (ook Voor-Zegwaart genoemd), Binnenweg en Bovenweg. Buitenweg viel onder het Hoogheemraadschap van Rijnland. In het Oud Archief Rijnland zijn dan ook morgenboeken van Zegwaart - Buitenweg bewaard gebleven. Binnenweg en Bovenweg vielen onder het hoogheemraadschap van Schieland. Er zijn geen Schielandse exemplaren van Binnenweg of Bovenweg aangetroffen.