020. Fragmentarchieven; Personalia, 1750 - 2010
Deze collectie bevat losse documenten en archiefjes van personen waarvan slechts fragmenten bewaard zijn gebleven. Het is aangelegd door het Gemeentearchief Zoetermeer om deze 'losse aanwinsten' te kunnen beheren en groeit sindsdien onregelmatig. Het overgrote deel is vanaf 1994 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer aan het Gemeentearchief Zoetermeer in bewaring gegeven.


026. Fragmentarchieven; Eigendomsbewijzen, 1607 - 1958
De collectie 'Eigendomsbewijzen' bestaat uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen. De verplichting van een eigenaar om bij verkoop zijn eigendomsbewijs aan de nieuwe eigenaar te overhandigen, heeft geleid tot het ontstaan van verzamelingen archivalia, die betrekking hebben op een of enkele onroerende goederen gedurende een langere periode.


035. Heren I., A.N. en F. Molenaar als rentmeester van de goederen van de familie Osy de Zegwaart, 1879 - 1980
Bevat correspondentie van de rentmeester met de familie Osy en derden (waaronder kaarten van landerijen en kadastrale overzichten). Het archief bevat tevens pachtcontracten en stukken betreffende de verkoop van landerijen.


040. Familie van Well, 1812 - 1964
Bevat stukken van L.M.G. en A.J.M. van Well, waaronder eigendomsbewijzen.


041. Familie Duinisveld, 1650 - 1990
Bevat onder andere glasnegatieven, een inkomsten- en uitgavenregister van de Vicarie en diverse bidprentjes en krantenknipsel betreffende de katholieke kerkelijke geschiedenis in diverse steden.


052. Denny Adriaansz, jazzpromotor, 1979 - 2001
Bevat onder andere correspondentie, foto's en muziekcassettes van jazzconcerten en stukken over en van de Stichting Jazz Promotion.


055. Familie Van Well en De Spar, (1863) 1879 - 2008
Bevat onder andere meerdere (onvolledige) jaren van het contactblad voor Sparwinkeliers 'Sparketing', correspondentie over het personeel, de financiën en buitenlandse vestigingen. Ook vindt u in dit archief stukken over diverse reclamecampagnes en publicaties. Het bevat tevens foto's en films, niet alleen van het bedrijf maar ook van de oprichters, van Well. Tevens bevat het archief correspondentie over en van meerdere familieleden van Well.


057. Burgemeesters C.L.J. en F.S.G. Bos, 1865 - 1930
Bevat stukken van C.L.J. Bos (1840-1917) en zijn zoon F.S.G. Bos (1877-1931). Beiden waren burgemeester van Zoetermeer en Zegwaart. De documenten betreffen vooral benoemingen in diverse functies.


060. Willem Olivier, 1943-2003
Bevat stukken van Willem Olivier, in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de illegale pers en hulp aan onderduikers en in 1945 stafofficier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.


061. Mevrouw A.M.P. Boon- van Heugten, verloskundige , 1970 - 1992
Bevat de geboortekaartjes die door mevr. Boon - van Heugten, verloskundige te Zoetermeer, zijn verzameld in de periode 1970-1992.


063. J. Janse, lid van de Commissie Grondaankopen, 1960 - 1965
Bevat documenten met betrekking tot de inventarisatie van belanghebbenden en de activiteiten van de Commissie Grondaankopen.


134. Michiel den Ruijter, hoofdontwerper van de Floriade Den Haag - Zoetermeer 1992, 1981 - 2014
Bevat de documentaire neerslag van de werkzaamheden die Michiel den Ruijter vanuit verschillende functies en rollen heeft uitgevoerd ten behoeve van de Floriade Den Haag – Zoetermeer 1992. Michiel den Ruijter was onder andere hoofdontwerper van de Floriade 1992.


156. Oorlogsverzameling Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 1938-2009
In deze verzameling zijn documenten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog te vinden die vanaf 1980 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer zijn verzameld. De verzameling bevat onder andere stukken betreffende de overal op het Jachthuis aan de Rotte in Zevenhuizen, John McCormick, de Binnenlandse Strijdkrachten, distributie, invordering en tewerkstelling. Alle documenten zijn digitaal beschikbaar.


159. Ir. J.A. Hamminga, architect bij Architecten- en Ingenieursbureau Sterenberg NV, 1971-2022
Bevat onder andere stukken betreffende (de voorbereiding op) het ontwerp van woningen in de wijken Buytenwegh de Leyens en Seghwaert en buurtcentrum Buytenwegh.