4.1 Fragmentarchieven van bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen
Losse documenten en kleine archieven van bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen

4.2 Politieke en ideële instellingen
Archieven van politieke partijen en ideële instellingen

4.3 Gezondheidszorg
Archieven van organisaties en personen werkzaam op het gebied van gezondheidszorg

4.4 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouwkunst
Archieven van organisaties en personen die werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouwkunst, waaronder architecten en woningbouwverenigingen

4.5 Bedrijven en economische instellingen
Archieven van ambachtslieden, bedrijven en hun vertegenwoordigers

4.6 Land- en tuinbouw, veeteelt
Archieven van organisaties ter regulering en promotie van land- en tuinbouw en veeteelt

4.7 Sociale instellingen
Archieven van wijk-, jeugd- en vrouwenverenigingen en andere sociale instellingen

4.8 Onderwijsinstellingen
Archieven van scholen en anderszins bij onderwijs betrokken organisaties

4.9 Culturele en erfgoedinstellingen
Archieven van organisaties op het gebied van cultuur en erfgoed

4.10 Kerken
Archieven van kerken en interkerkelijke samenwerkingsverbanden, waaronder doop-, trouw- en begraafboeken

4.11 Sport en recreatie
Archieven van sport- en recreatieve verenigingen