010. Interkerkelijk Vredesberaad Zoetermeer (IKV), 1979 - 1991
Bevat financiële stukken, vergaderstukken van de kerngroep, correspondentie, jaarverslagen en de brochure 'De lange adem'.


021. Stichting Komitee tegen Fascisme en Racisme, 1983 - 1988
Bevat onder andere (concept)statuten, financiële stukken en vergaderstukken van verschillende overlegvormen.


032. Katholieke Volkspartij ( KVP ), afdeling Zoetermeer, 1970 - 1980
Bevat onder andere correspondentie, vergaderstukken en stukken over verkiezingen en verkiezingsprogramma's.


038. Band Nederland - Indië, afdeling Zoetermeer, 1947 - 1951
Bevat onder andere een huishoudelijk reglement, een aantal exemplaren van 'De Band', een ledenregister en informatie over een tentoonstelling in 1949.


043. Stichting Pelgrimshoeve, 1981 - 1995
Bevat onder andere statuten en reglementen, notulen van vergaderingen en de Hoevekrant.


049. Werkgroep Homoseksualiteit Zoetermeer, Homo-Lesbisch Netwerk, Oprichting COC Zoetermeer, 1980 - 1998
Bevat onder andere stukken over diverse projecten van de werkgroep, waaronder 'Roze Zaterdag’, beleidsplannen en financiële stukken.


062. Stichting Anti Discriminatie Overleg Zoetermeer en Stichting Anti Discriminatie Buro Zoetermeer, 1992 - 1999
Bevat onder andere statuten, verslagen van diverse overleggen, stukken betreffende de financiën, nieuwsbrieven, pamfletten, folders en educatief materiaal.


064. Bevrijdingsclub, 1945 - 1963
Bevat onder andere statuten, verslagen van vergaderingen en ledenlijsten. Dit archief is volledig digitaal beschikbaar.


086. Groen Links, afdeling Zoetermeer, 1992 - 2000
Bevat onder andere vergaderverslagen van verschillende overlegvormen, correspondentie, stukken betreffende verkiezingscampagnes, documentatie en krantenpublicaties over Groen Links.


087. Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer, 1998 - 2007
Bevat onder andere financiële stukken en notulen van diverse overlegvormen.


151. Milieudefensie Kerngroep Zoetermeer, Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), afdeling Zoetermeer, Vereniging Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB), afdeling Zoetermeer, 1971-2005
Bevat notulen, ingekomen en uitgaande documenten, documentatie en krantenknipsels van de kerngroep Zoetermeer van Milieudefensie en de Zoetermeerse afdelingen van de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) en de Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB).


152. Werkgroep en Stichting Zoetermeer tegen apartheid en de Werkgroep en Stichting Zuid-Afrika Zoetermeer, 1980-2005
Bevat naast vergaderstukken onder andere exploitatieoverzichten, nieuwsbrieven, documentatie en krantenknipsels.


153. Werkgroep vredesdemonstratie 21 november en Vredeswerkgroep Zoetermeer, 1981-2000
Bevat naast agenda's, notulen en vergaderstukken ook krantenknipsels en documentatie.


160. Werkgroep internationale aangelegenheden en vredesactiviteiten Zoetermeer, 1987-1988
Bevat stukken met betrekking tot de oprichting en opheffing van de werkgroep.


161. Actiecomité Westerpark 1991-1995
Bevat onder andere stukken betreffende de activiteiten van het Actiecomité, krantknipsels en documentatie.