011. Stadsarchief; documentatiecollectie, 1964-2020
Bevat folders en brochures, stadsnieuws uit het Streekblad en de Postiljon, kunst- en kultuuragenda's en stadsgidsen


092. Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS); krantencollectie, 1943 - 2009
Deze collectie bevat de Streekbladen Midden Zuid-Holland uit de periode 1960-1971 (met hiaten), verschillende illlegale kranten uit de Tweede Wereldoorlog en het katern Zoetermeer / Zoetermeer Dichtbij uit (AD) Haagsche Courant.


093. Stadsarchief; krantencollectie en tijdschriftencollectie
Deze collectie bevat onder andere (incomplete) series van Groot Zoetermeer, Nu, Posthoorn, Streekblad Midden Zuid-Holland, de bijlage 'Z' van de Haagsche Courant, Dorpscentrum Journaal, Zoetermeer Journaal, Z-Journaal, de tijdschriften Couleur locale, Economisch bulletin en gemeentelijke informatiebladen


094. Historisch Genootshap Oud Soetermeer (HGOS); film- en videocollectie
De beschrijvingen van het beeldmateriaal in deze collectie zijn te raadplegen via de beeldbank.


095. Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS); fotocollectie, ca. 1860 - heden
Deze collectie bestaat uit foto's en ansichtkaarten. De oudste foto dateert uit ca. 1860. Het beeldmateriaal is gedigitaliseerd en voor zover vrij van rechten, raadpleegbaar via de beeldbank.


096. Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS); diacollectie, 1955 - ?
Deze collectie bestaat uit dia's en is door het HGOS aangelegd vanaf de jaren (19)90 en groeit sindsdien. Alle dia's zijn, indien het auteursrecht dit toelaat, te raadplegen via de beeldbank.


097. Historisch Genootschap Soetermeer (HGOS); interviews, 1989 - 2016
In deze collectie bevinden zich geluidbanden en schriftelijke uitwerkingen van interviews die in de periode 1989-2010 door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer zijn afgenomen. De interviews zijn gedigitaliseerd en te raadplegen bij het HGOS.


098. Stadsarchief; Knipselkrant 'Zoetermeer verknipt', 1970 - 1988
Deze collectie bestaat uit de knipselkranten 'Zoetermeer verknipt' uit de periode 1970-1988. In deze knipselkranten vindt u artikelen uit diverse lokale, regionale en landelijke dag-, week- en maandbladen. De knipselkranten zijn samengesteld door de voormalige afdeling Voorlichting en public relations van de gemeente Zoetermeer.


106. Stadsarchief; beeldcollectie
Deze collectie is in bewerking.


107. Stadsarchief; foto- en diacollectie
Deze collectie bevat foto's en dia's die grotendeels afkomstig zijn van de gemeente Zoetermeer. De foto's en dia's kunnen (indien het auteursrecht dit toestaat) digitaal worden geraadpleegd via de beeldbank.


108. Geluidscollectie Stadsarchief, 1984-1999
Bevat onder andere (gedigitaliseerde) geluidsopnamen van radioprogramma's met betrekking tot Zoetermeer, toespraken en kunstprojecten.


110. Stadsarchief; kaartencollectie
De kaartcollectie bestaat uit kadastrale kaarten, een enkele topografische kaart, ontwerptekeningen en stadsplattegronden van de gemeente Zoetermeer en de voormalige gemeente Zegwaart. Deze collectie is gedeeltelijk digitaal beschikbaar.


111. Stadsarchief; fotocollectie monumenten
In deze collectie zijn foto's te vinden van monumenten in Zoetermeer. De foto's zijn (voor zover het auteursrecht dit toelaat) te raadplegen via de beeldbank.


116. Stadsarchief; fotocollectie Brandweer
In de fotocollectie van de brandweer zijn foto's te vinden uit de periode dat de brandweer onderdeel was van de gemeentelijke organisatie. De collectie is digitaal te raadplegen via de beeldbank.


158. Diacollectie C. van Wieringen, 1965-2005
De dia's in deze collectie zijn gedigitaliseerd en te vinden in de beeldbank.