1056. Gezinshoofden in Zegwaart en Zoetermeer, 1369 (Archief Graven van Holland, inv. 676)

1057. Register van vrijkopingen van doodgeslagen Zoetermeer en Zegwaart, 1371-1396 (Archief Graven van Holland, inv. 664)

1058. Welgeborenen in Zoetermeer en Zegwaart, 1424 (Archief Graven van Holland, inv. 1900)

1059. Ambachtsrekeningen van Zoetermeer en Zegwaart, 1449-1600 (Oud Archief Rijnland, inv. 8365-8369, 8497-8503)

1060. Afrekeningen van de plaatselijke belastingontvangers te Zegwaart, 1504-1565 (PB Zegwaart 001/68)

1061. Verveningskohieren van Zegwaart, 1520-1567 (Oud Archief Rijnland, inv. 8400-8402)

1062. Deel van verzoekschrift om verlaging van de verponding te Zegwaart, 15?? (PB Zegwaart 001/393)

1063. Namen in de omslaglijsten Zegwaart, 1563-1670 (PB Zegwaart 001/536)

1064. Koningsbede van Zegwaart, 1570-1571 (PB Zegwaart 001/483)

1065. Soldatenkosten van Zegwaart, 1572-1573 (PB Zegwaart 001/252)

1066. Dingboek Zegwaart, 1572-1587 (RA Zegwaart 01/5)

1067. Afrekeningen van achterstallige kosten door de schout van Zegwaart, 1573 (PB Zegwaart 001/113)

1068. Zoetermeerders/Zegwaarders in de blaffaart van Andries Schot, 1573 (Archief Grafelijkheid Rekenkamer inv.683)

1069. Rekening van achterstallige ontvangsten en uitgaven door de weduwe van de schout, 1576 (PB Zegwaart 001/82)

1070. Stuk betreffende het ongebruik van landen te Zegwaart, 1578 (PB Zegwaart 001/394)

1071. Koningsbede van Zegwaart, 1579 (PB Zegwaart 001/485 en 486)

1072. Rekeningen van de dorpssteek Zegwaart, 1581-1600 (PB Zegwaart 001/32, 104, 126, 138 en 487)

1073. "Rollen vant Waken" Zegwaart en Zoetermeer, 1584-1585 (PB Zegwaart 001/208)