Het Archievenoverzicht geeft een systematisch overzicht van alle archieven en verzamelingen die bij Stadarchief Zoetermeer aanwezig en voor het publiek in principe beschikbaar zijn. De archieven en verzamelingen zijn gerubriceerd naar onderwerp.

Rubrieken

1 Openbaar bestuur
Archieven van de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart, ambachtsbesturen, intergemeentelijke samenwerkingsorganen en andere overheden

2 Notariaat
Archieven van notarissen in Zegwaart en Zoetermeer

3 Personen en families
Persoons- en familiearchieven, eigendomsbewijzen

4 Bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen
Archieven van bedrijven, privaatrechtelijke organisaties en kerkgenootschappen

5 Collecties
Kranten, documentatie, kaarten, beeld- en geluidsmateriaal