Het overzicht van bronbewerkingen geeft toegang tot indexen, transcripties en overzichten van functionarissen via onderwerp en periode.

Rubrieken

1 Dopen, trouwen en begraven, 1576-1957
Bronbewerkingen met betrekking tot de doop-, trouw- en begraafboeken en de lidmatenregisters van de kerken in Zoetermeer en Zegwaart. Uitgebreide informatie over begravenen met foto's van grafstenen is te vinden op https://www.online-begraafplaatsen.nl

2 Belastingregisters, 1543-1808
Indexen en transcripties van kohieren van de 10e penning en verpondingskohieren van Zegwaart en Zoetermeer, kerfboeken van Zegwaart, hoofdgeld van Rijnland, Zegwaart en Zoetermeer en personele quotisatie van Zegwaart en Zoetermeer.

3 Morgenboeken (grondbelasting), 1531-1591
Transcripties en indexen van de morgenboeken van Zegwaart en Zoetermeer. Morgenboeken geven een overzicht van de landeigenaren en het aantal morgen (in Rijnland 0,86 hectare) land dat ze bezaten. Ze werden gebruikt voor het bepalen van waterschapsbelastingen, die namelijk werden omgeslagen naar het aantal morgen dat de aangeslagene bezat.

4 Transporten en hypotheken, 1571-1811
Indexen op de namen van kopers, verkopers en borgen uit akten van overdracht van (transport) en hypotheek op (schuldbrieven) onroerende goederen in Zoetermeer en Zegwaart.

5 Boelhuisboeken 1640 - 1811
Indexen op de registers van openbare verkoop ten overstaan van schout en schepenen, van huisraad, sloopmateriaal, andere roerende goederen, gewas en vee. De scans van de dingboeken zijn digitaal beschikbaar. Bladeren in de scans is mogelijk door de desbetreffende bestanddelen via het archievenoverzicht te openen.

6 Dingboeken, 1572-1811
Namenindexen op de dingboeken van Zegwaart en Zoetermeer. De scans van de dingboeken zijn digitaal beschikbaar. Bladeren in de scans is mogelijk door de desbetreffende bestanddelen via het archievenoverzicht te openen.

7 Notariële akten, 1815-1935
Indexen op de repertoria (samenvattingen) van de notariële akten uit de periode 1815-1935. Zoetermeer en Zegwaart hadden tot 1815 elk hun eigen notaris. Daarna was er alleen een notaris in Zoetermeer. Alle akten zijn digitaal beschikbaar. De akten uit de periode 1677-1814 zijn op naam te doorzoeken via de zoekfunctie op deze website.

8 Overige bronbewerkingen voor 1600
Bronbewerkingen met betrekking tot Zegwaart en Zoetermeer uit de periode voor 1600.

9 Overige bronbewerkingen 1600-1695
Bronbewerkingen met betrekking tot Zegwaart en Zoetermeer uit de periode 1600-1695.

10 Overige bronbewerkingen 1695-1811
Bronbewerkingen met betrekking tot Zegwaart en Zoetermeer uit de periode 1695-1811.

11 Overige bronbewerkingen 1811-heden
Bronbewerkingen met betrekking tot Zegwaart en Zoetermeer uit de periode 1811-heden.

12 Bronnen uit de regio rond Zoetermeer, 1406-1949
Bronbewerkingen met betrekking tot de plaatsen Benthuizen, Benthoorn, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Leidschendam / Wilsveen, Nootdorp, Pijnacker, Stompwijk en Rijnland (algemeen).

13 Functionarissen
Overzichten van allerlei functionarissen in Zegwaart en Zoetermeer, zoals ambachtsheren en -vrouwen, schouten en secretarissen, burgemeesters, gemeenteontvangers en gemeentesecretarissen en onderwijzers.