Archiefcategorieën: 4 Bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen
4.10 Kerken
Nummer019
NaamDoop-, trouw- en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 - 1811
Periode1586-1811
AantekeningenDit archief is digitaal beschikbaar. Klik op 'inventaris' en daarna op de beschrijving van een bestanddeel om de scans te raadplegen.

 •  Gescbiedenis van het archief
  • Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 bepaalde de wetgever dat de kerkelijke instanties hun doop-, trouw- en begraafregisters moesten inleveren bij de plaatselijke besturen om als retroacta, eigenlijk verificatiemiddel, voor de opbouw van de burgerlijke stand te kunnen dienen. De aldus ontstane collecties zijn later aan het Rijk overgedragen en aangevuld met door de plaatselijke besturen bijgehouden registers van (belasting op) huwelijken en begrafenissen, de zogenaamde gaarderarchieven. In 1996 zij alle registers door het Algemeen Rijksarchief in eigendom overgedragen aan de gemeente Zoetermeer en opgenomen in het Gemeentearchief. H. Brouwer ordende en beschreef de registers in zijn “Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken (...)” in 1929.

    

   De eigenlijke doop- en trouwboeken zijn stukjes kerkarchief, overgedragen door de Hervormde gemeente Zoetermeer, de Remonstrantse kerk Zoetermeer-Zegwaart en de Rooms-Katholieke parochie Zoetermeer. De papieren van het gerecht zijn afkomstig van schout en schepenen van Zoetermeer en Zegwaart, de documenten van de gaarders van de belastingen op hun beurt van de secretarissen van Zoetermeer en Zegwaart.

 •  Verantwoording
  • Ten behoeve van het genealogische onderzoek is de gezamenlijke beschrijving van de dtb in één inventaris gehandhaafd. Hierachter (toegang nr. 19) zijn de kerkelijke doop- en trouwboeken beschreven, de trouwboeken van schepenen en de administratie van de secretarissen als gaarders van belastingen op trouwen, begraven en erfopvolging. Wel is de gaardersadministratie weer toegevoegd aan de archieven van de plaatselijke besturen van Zegwaart en Zoetermeer (toegangen nrs. 1 en 2) waaruit zij in de jaren (19)20/30 was verwijderd. Het archief is in 2000 en 2017 beschreven door Ronald Grootveld.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is volledig openbaar.

 •  Omnummering
  • Na de terugkeer van de gaardersarchieven in Zoetermeer in 1996 zijn ze weer opgenomen in de archieven van de Plaatselijke besturen van Zegwaart en Zoetermeer. Daarbij is de nummering van de documenten aangepast:

    

   oude nummers                                    nieuwe nummers

   Gaarder Zegwaart 1-8                         01/967-974

   Gaarder Zegwaart 9                            01/965

   Prov. Gaarder Zegwaart 1-6               01/958-963

   Prov. Gaarder Zegwaart 7-8               01/964

   Prov. Gaarder Zegwaart 9                  01/417

   DTB Zegwaart 11                                 01/966

    

   Gaarder Zoetermeer 1-4                     02/486-489

   Prov. Gaarder Ztm 1-5                        02/468-472

   Prov. Gaarder Ztm 6-19                      02/473-485 (herverdeeld)

    

   DTB Zoetermeer 27                             02/491

 •  Inventaris