Documentidentificatienummer: TH0000016290
Titel(s): Post 45: het verhaal van de stad. De ontstaansgeschiedenis van de new town Zoetermeer 1945-1990
Auteur(s): Geest, J. van (red.) / Panman, M. (red.) / Burg, A. van der (red.) / Hermans, W. (red.)
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer / afdeling Ruimtelijke Beleid / Team Erfgoed, Zoetermeer
Jaar van uitgave: 2023
Instelling: Stadsarchief Zoetermeer