Nummer: 5-21
Titel: Dingboeken, 1572-1696, 1768-1811; met hiaten
Bereik en inhoud:De dingboeken vermelden eisers en gedaagden, vaak de eis en veelal de beraadslagingen en vonnissen. In de registers zijn ook afschriften van ingekomen stukken opgenomen. Vanaf 1645 zijn ook de benoemingen van dorpsbestuurders door de ambachtsheer opgenomen en vanaf 1768 bevatten de dingboeken ook verslagen van vergaderingen van schout en schepenen, met name ten aanzien van besluiten inzake voogdij, curatele en boedelbeheer. Tussen 1623 en 1681 zijn akten van afstand van erfenissen en boedels ingeschreven. Zie daarvoor deze inventaris, paragraaf Boedelbeheer en voogdij. Van 1673-1681 komen borgstellingen en getuigenverklaringen in de dingboeken voor.
Vorm:17 Delen; 1 Band; 1 Katern
  •  Deelbeschrijvingen