Nummer: 37-77
Titel: Registers van schepenakten; met hiaten
Periode:1574-1808
Bereik en inhoud:De akten betreffen transporten, hypotheken, verkavelingen, geldleningen, boedel- en erfscheidingen, testamenten, uitkopen en borgtochten. Tot oktober 1582 zijn de akten verleden voor schout en geburen. Vanaf april 1612 zijn ze ondertekend. De "O" in de marge (vanaf 1638) geeft aan dat de akten op perkament zijn uitgegeven aan belanghebbenden. In RA 53 en 54 komen ook taxaties van onroerende goederen voor. Na 1728 bevatten de registers nagenoeg alleen transport- en hypotheekakten, waar in 1801 de eigendomsoverboekingen van onroerende goederen bijkomen
Vorm:30 Delen
  •  Deelbeschrijvingen